SÉRIOVÉ BUFFERY - testování

 

 • Je závada opravdu v bufferu?
 • Program pro naplnění bufferu záznamy o hovorech
 • Program pro ověření signálů na portech bufferu
 • Obslužné programy pro starší typy polovodičových bufferů
 •  
   

  Je závada opravdu v bufferu?

  Pokud se přestanou přenášet záznamy o hovorech z ústředny do počítače a v cestě máte zapojen sériový buffer, je několik možných příčin takové závady:

  • nestejné nastavení parametrů komunikace (rychlost, parita, počet bitů, počet stopbitů) v ústředně a na vstupu bufferu
  • nestejné nastavení parametrů komunikace na výstupu bufferu a v konfiguraci programu ALLWIN

  V případě, že nastavení komunikačních parametrů je v pořádku, zkontrolujte u programů ALLWIN TREND zkontrolujte licenci programu:

  • první písmeno "Q" je určeno pro komunikaci s buffery TC 310
  • první písmenko "B" je určeno pro komunikaci s buffery VP2MT nebo VP3MT
  • první písmenko "Y" je určeno pro komunikaci s buffery Inoma

  Pro případ, že užíváte program ALLWIN PLUS, nemá číslo licence vliv na způsob komunikace. Způsob komunikace je možno zvolit v nabídce "O programu" programu ALLWIN PLUS. (Do této nabídky se dostanete stiskem spodního řádku základní nabídky programu). V pravo uvidíte volbu "Typ komunikace". Typ komunikace je možno měnit POUZE po zadání hesla pro vstup do konfigurace programu ALLWIN PLUS. Poté zvolte správný typ komunikace.

  Případný vadný port počítače zkontrolujte s využitím sériové myši:

  • připojte sériovou myš k portu počítače, ke kterému je připojen kabel od bufferu (nebo ústředny)
  • spusťte přenos záznamů v programu ALLWIN
  • zahýbejte myší

  V adresáři, kde je program ALLWIN instalován, by se (v případě, že port počítače je v pořádku) měl objevit soubor DATA.NEW, který by v souvislosti s dalšími pohyby myší narůstal. (V tomto souboru DATA.NEW by byly "nesrozumitelné znaky" vyslané myší. Toto je pro ověření komunikace dostatečně průkazné.)

  Případný vadný port ústředny nejlépe zkontrolujete připojením jiného počítače s nainstalovaným programem ALLWIN (pro tentýž typ ústředny).

  Jestliže jste provedli všechny předcházející kontroly, je veliká pravděpodobnost, že porucha přenosu záznamů je způsobena závadou na vstupu nebo na výstupu bufferu.

   

  Program pro naplnění bufferu záznamy o hovorech

  Pro ověření, zda buffer přijímá záznamy o hovorech odeslané z ústředny, můžete použít program SEND32:

  • nainstalujte na počítač určený k testování program SEND32
  • připojte VSTUP bufferu kabelem k sériovému portu počítače
  • spusťte program SEND32, nastavte parametry komunikace shodné s nastavením vstupu bufferu
  • zvolte textový soubor, kterým chcete buffer naplnit - můžete použít např. soubor DATA.OLD
  • je vhodné použít textový soubor se známou velikostí, aby bylo možno ověřit, zda se při přenosu neztratila nějaká data

  • připojte výstup bufferu k počítači na kterém je nainstalovaný program ALLWIN
  • zkontrolujte parametry přenosu a spusťte přenos záznamů
  • do adresáře, kde je program ALLWIN instalován, by se měl přenést celý soubor původně odeslaný do bufferu (program ALLWIN tomuto souboru přidělí název DATA.NEW)

  Stáhněte si program SEND32.EXE: send32.zip.

   

  Program pro ověření signálů na portech bufferu

  Pokud jste úspěšně provedli i předcházející krok, a buffer přesto záznamy nepřijímá, je ještě možné, že buffer nevysílá do ústředny žádosti o záznamy o hovorech.

  Tyto signály můžete zkontrolovat s využitím programu ComRxTx. Jsou dva základní typy těchto signálů:

  • DTR/DSR nastavit na úroveň "1" (cca 80% pobočkových ústředen)
  • vyslat do ústředny signál "XON" - ASCII znak "17" (cca 15% pobočkových ústředen)

  Program umožňuje nastavovat DTR a RTS, ukazuje stav DSR a CTS připojeného zařízení a navíc ComRxTx "interaktivně" ukazuje, co přišlo jako odezva na odeslaná data (ta se dají případně i uložit do souboru).

  Stáhněte si program ComRxTx: ComRxTx.zip.

   

  Obslužné programy pro starší typy polovodičových bufferů

  Buffer SBF buffer_sbf.zip.

  Buffer VP2MT, VP3MT buffer_vp.zip.

   
  ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
  tel.: 233 320 517, 233 324 003
  mobil: 602 805 252
  e-mail: info@allsoft.cz
  Poslední aktualizace:
  1. února 2016