Postup při oživení sběru dat z ústředny TCP/IP bufferem:
(starší postup - s využitím programu COMMAN)

1)Nastavení signálů a parametrů přenosu sériového portu bufferu a ústředny.
2)Zjištění potřebných informací pro síťovou konfiguraci bufferu.
3)Instalace a nastavení programu Comman jako TCP/IP klient.
4)Ověření TCP/IP připojení u ústředny programem Comman jako server.
5)Nastavení parametrů TCP/IP bufferu.
6)Přepnutí bufferu do datového režimu a naplnění daty.
7)Stažení testovacích dat a nastavení programem Comman.
8)Připojení bufferu k ústředně a provedení testovacích hovorů.
9)Ověření spolupráce s programem AllWin.
10)Nastavení režimu automatického přenosu dat.

1)Sériová komunikace.

1a)Řízení toku dat z ústředny:
- Tok dat z ústředny řídí buffer nastavením signálu RTS do ON a tím povoluje ústředně vysílat data.
- Je-li ústředna řízena signálem CTS, to je na bufferu signál RTS, lze použít klasický křížený sériový kabel
- Je-li ústředna řízena signálem DSR, to je na bufferu signál DTR, je nutné na kabelu u bufferu odpojit vodiče k dutinkám RTS i DTR a vodič co vedl k DTR připojit na RTS.
- Není li tok dat řízen, lze použít pouze vodiče zem a data(RD). Při odpojení nebo přeplnění bufferu může však dojít ke ztrátě dat.

1b)Parametry přenosu:
- Přenosovou rychlost, délku paritu a stop bit u bufferu je nutno nastavit podle dokumentace k ústředně.
1c)Data jsou ústřednou většinou vysílána v jednoduchém textovém režimu, tisknutelném sériovou tiskárnou. Pro tento režim je určen také buffer.

Nákresy kabelů k ústřednám jsou zde... Příslušnost signálů ke špičkám konektoru je naříklad v návodu k bufferu.

2)Síťová konfigurace bufferu.

Parametry, nutné i pro nastavení počítače, ověřujícího síťové spojení u ústředny programem Comman(server).

2a)IP adresa bufferu (v místě ústředny).
2b)Maska podsítě.
2c)(Gateway)
2d)SMTP server.
2e)E-mailové adresy.

3)Instalace a nastavení programu Comman jako klienta bufferu.

3a)Nainstalujte Comman - Setup.exe na disketě nebo terminal_cz na www.
3b)Spusťte Comman a nastavte:
- Jako zdroj - "NET" v Nastavit/Terminál/Rozhraní.
- Zdroj jako Klient, protokol žádný, port 23.
- IP adresa - síťová adresa bufferu, ke které se bude program připojovat.

4)Ověření síťové části připojení v místě bufferu(ústředny).

4a)Nastavte IP adresu počítače shodnou s IP adresou bufferu(ústředny).
4b)Nainstalujte Comman.
4c)Spusťte Comman a nastavte:
- Jako zdroj - "NET" v Nastavit/Terminál/Rozhraní.
- Zdroj jako Server, protokol žádný, port 23.
- IP adresa - nemá pro server smysl.

4d)Klikněte na "Připojit" u Commanu serveru a sledujte "Stav".
4e)Klikněte na "Připojit" u Commanu klienta a sledujte "Stav".
- Comman server ohlásí že se klient připojil.
- Lze posílat data například psaním do "Vysláno do zdroje".
- Přenášejí-li se data - spojení je ověřeno.
- Comman klient ohlásí , potom prověřte:
- Správné připojení a nastavení obou počítačů.
- Funkčnost a nastavení sítě například programem
C:\windows\ping.exe.
- Máte li správné síťové propojovací kabely.
- ...

5)Nastavení parametrů TCP/IP bufferu.

5a)Nastavení parametrů Commanu(využijte "server") pro konfiguraci bufferu:
- Nastavit/Terminál/Rozhraní - Zdroj - "COM".
- Parametry přenosu 9600,8,N,1.
- Po připojení DTR do "ON" (nebo kliknutím na "DTR").
- Vysláno do zdroje/Nastavit/Jak vysílat-Řádku,....
5b)Přepnutí bufferu do nastavovacího režimu:
- Odpojte buffer od napájení.
- Sundejte kryt.
- Dejte propojku na špičky označené "SETUP".
- Připojte sériový kabel.
- V programu Comman dejte "Připojit" a DTR do "ON".
- Připojte buffer k napájení.
- Umístěte kurzor do "Vysláno do zdroje" a stiskněte .
- Buffer odloví výpisem své konfigurace.
5c)Nastavte buffer podle dodané dokumentace a konfigurace sítě např.:
- "I192.168.6.10" = IP adresa bufferu 192.168.6.10
- Při prvním nastavení nezapomeňte provést "&F1" a "F".
5d)Doporučujeme odpojit a připojit napájení a ověřit,
je-li v bufferu skutečně všechno správně nastaveno.

6)Přepnutí bufferu do datového režimu a naplnění daty.

6a)V programu Comman dejte "Připojit" a DTR do "OFF".
6b)Odpojte buffer od napájení.
6c)Dejte propojku tak, aby nepropojovala žádné špičky.
6d)Připojte k bufferu napájení.
6e)Vyšlete nějaké znaky zápisem do "Vysláno do zdroje".
- Buffer nesmí na odpovídat výpisem svého nastavení.
- Signál DSR nebo CTS (podle zapojení kabelu) musí být v "ON".
- Pokud je vše v pořádku, zapsané znaky se hromadí v bufferu.

7)Stažení testovacích dat programem Comman.

7a)V programu Comman klient klikněte na "Připojit". Po připojení
k serveru-bufferu by měla přijít vámi zapsaná testovací data.
7b)Klikněte na "Odpojit" a v "Cílové" části nastavte "Jméno souboru" například na C:\ALLCOM\Data.new. Tento soubor slouží pro předávání dat programu AllWin.
Zatrhněte "Soubor nepřepisovat, nová data připojit na konec". Pracuje li Comman a AllWin současně je vhodné navíc zatrhnout "Po odpojení vytvořit soubor D_??????.TXT". Tento soubor vzniká místo souboru "Data.new" ve složce určené "Jménem souboru".

8)Připojení bufferu k ústředně a provedení testovacích hovorů.

8a)Připojte sériový kabel k ústředně
8b)V programu Comman(klient) klikněte na "Připojit".
8c)Zajistěte vyslání testovacích řádků ústřednou.
8d)V okně "Přijato ze zdroje" uvidíte přijaté řádky.
8e)Souboru Data.new nebo D_??????.txt(po odpojení) obsahuje přijatá data.

9)Ověření spolupráce s programem AllWin

9a)Přejmenujte program AllWin.exe na AllWin1.exe(neobstarává přenos dat).
9b)Spusťte program AllWin - Sledování.
9c)Spusťte program Comman - Připojit.
9d)Uskutečněte hovor a zavěste.
9e)Vyčkejte na příchod tarifikačního řádku v Commanu "Přijato ze zdroje".
9f)Při režimu ukládání do souboru D_??????.txt se Commanem odpojte.
9g)Zkontrolujte zda hovor, který přibyl v AllWinu/Sledování odpovídá uskutečněnému ukončenému hovoru.

10)Nastavení režimu přenosu dat

10a)Nastavíte v Comman/Nastavit/Terminál/Časy.
10b)Maximální délka intervalu stahování dat musí být taková, aby datový buffer nepřetékal.
- Zjistěte velikost bufferu (dokumentace).
- Zjistěte objem přenášených dat za čas (zvětšení souboru DATA.OLD za daný časový úsek).
- Upravte interval tak, aby doba mezi stahováním odpovídala době, za kterou naroste soubor DATA.OLD přibližně o půl velikosti datového bufferu.
- Při změně zatížení ústředny je dobré tento interval přehodnotit.
10c)Minimální délka intervalu musí odpovídat typu a zatížení sítě. Buffer umožňuje snížení zatížení sítě tím, že zkrátí dobu transportu dat. Data pomalu (rychlostí sériového portu) nastřádá z ústředny a rychle je odevzdá do sítě.
- Připojováním k prázdnému bufferu je pouze zatěžována síť.
- Je-li interval připojování kratší, než doba reakce sítě, můžete síť zahltit.
- Čím větší balík dat je přenesen na jedno připojení, tím je přenos efektivnější.
- Síť na rozdíl od trvalého sériového spojení rychle přenese data ale pomalu (někdy i v řádu minut) navazuje nebo přerušuje spojení.
- Udržovat spojení trvale má smysl jen při trvalém přísunu dat, ale i zde je nutné myslet na rozpojení síťové cesty a timeout odpojení bufferu při nečinnosti.
10d)Doporučujeme zapnout "Odpojit při nečinnosti" a nastavit pokud možno co nejkratší dobu nečinnosti, pro uvolnění "prázdné datové roury".

 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016