Tarifikace telefonních hovorů


Telefonní hovory uskutečněné pomocí pobočkové telefonní ústředny můžete tarifikovat (sledovat hovorné) na vašem osobním počítači.
K tomu potřebujete tarifikační program (program pro vyhodnocení hovorného) pobočkových telefonních ústředen.

Tarifikační programy ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND vám nabízí hned čtyři způsoby tarifikace:
 • impulsní tarifikace časová

 • operátor v tomto případě vyšle na vnější linku vaší pobočkové ústředny jeden 16 kHz impuls každou sekundu po dobu trvání hovoru
  - program ALLWIN TREND určí cenu hovoru podle počtu sekundových impulsů a ceny volání do volané lokality

 • impulsní tarifikace - rok 2000

 • operátor v tomto případě vyšle na vnější linku vaší pobočkové ústředny tarifní impuls 16 kHz s četností podle tabulek platných v roce 2000
  - program ALLWIN TREND určí cenu hovoru přepočtem ceny z roku 2000 na aktuální cenu

 • jediný tarifní impuls

 • tento způsob tarifikace můžete využít v případě, kdy si nejste jisti, který ze dvou shora uvedených způsobů vysílání tarifních impulsů máme s operátorem dohodnut - program ALLWIN TREND vypočítá cenu hovoru podle doby, po kterou byla ústředna propojena na vnější linku a ceny volání do daného směru
  (neuskutečněné hovory nebudou započítány)


 • pseudotarifikace

 • tento způsob se použije v případě, že operátor nevysílá do vnější linky vaší pobočkové ústředny žádné tarifní impulsy - program ALLWIN TREND vypočítá cenu hovoru podle doby, po kterou byla ústředna propojena na vnější linku a ceny volání do daného směru
  (pseudotarifikace započítává všechna spojení - i pouhé vytočení a vyzvánění bez vyzvednutí hovoru
Poznámka:
Ke snížení odchylky ceny za hovorné vypočtené pseudotarifikací programu ALLWIN TREND od ceny skutečné jsou v programu připraveny "korekce".
 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016