TECHNICKÁ PODPORA

 

 • Způsoby tarifování hovorů na pobočkových ústřednách
 • Návody programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND
 • Použití externích tarifních souborů k programům ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND
 • Programy ALLWIN PLUS/TREND v počítačových sítích
 • Instalace programů ALLWIN PLUS/TREND Central pro síť pobočkových ústředen
 • IP buffery PortStore - nastavení a provoz
 • Polovodičové buffery TC 310
 • Program ALLGet - přenos záznamů z různých zařízení (IP buffer, Alcatel Omni, NetStar), NT servis
 • Nastavení přenosu účtovacích řádků pro ústřednu NetStar
 • Zapojení sériových kabelů pro tarifikaci ústředen
 • Popis signálů na konektorech sériových kabelů
 • Sestavovací (propojovací) poplatky a objemové slevy
 •  
   

  Historická řešení:

 • Zprovoznění komunikace sw ALCALOAD s pobočkovou ústřednou Alcatel
 • Přenos záznamů jako NT servis s využitím programu ALLNET
 • Nastavení a provoz IP bufferu HW nebo PortStore s využitím programu COMMAN
 • Spuštění programu COMMAN jako NT servis
 • Obslužné programy ke starším typům polovodičových bufferů (SBF, VP2MT, VP3MT)
 •  

  Tarifikační programy ALLWIN Plus a ALLWIN Trend pro evidenci a vyhodnocování telefonického provozu pobočkových ústředen jsou nyní připraveny pro více než 110 typů pobočkových ústředen.

  Různé typy pobočkových ústředen mají různé zapojení sériového konektoru pro přenos tarifikačních záznamů. Proto je potřeba pro každý typ pobočkové ústředny zvolit správný sériový kabel.

  Konektory CANON pro sériový přenos mají 9 nebo 25 PINů, MALE (nože) nebo FEMALE (dírky). Prohlédněte si popis signálů na těchto konektorech.

  Před instalací programu ALLWIN PLUS si přečtěte návod k instalaci a autorizaci tohoto programu.

  Pro správné používání programu ALLWIN PLUS doporučujeme přečíst návod k obsluze.

  Pro správné používání programu ALLWIN TREND doporučujeme přečíst návod k instalaci a obsluze.

  Máte-li s telefoním operátorem dohodnutý individuální tarif, můžete s výhodou použít externí textový soubor s volně editovatelnými tarify do jednotlivých lokalit. Pro vytvoření externího souboru pro nový tarif nás kontaktujte.

   

  Instalace upgrade ALLWIN TREND z pevného disku

  U některých osobních počítačů není funkční (nebo není vůbec instalována) mechanika pro čtení z diskety 3,5´. U těchto počítačů je moľno instalovat upgrade přímo z pevného disku. Pro instalaci z pevného disku spusťte instalační program s parametrem:

  SETUP HD

   

  Použití externích tarifních souborů k programům ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND

  Externí soubor s tarify je běžný textový soubor, který můžete otevřít textovým editorem. Po otevření externího souboru v textovém editoru můžete jednotlivé tarify upravit podle návodu uvedeného v záhlaví každého ze souborů.

  Tarif uložený v externím souboru s názvem začínajícím "CTC-" se v programu ALLWIN TREND (PLUS) automaticky objeví jako nový tarif operátora "Český Telecom".

  Tarif uložený v externím souboru s názvem začínajícím "GTS" se v programu ALLWIN TREND (PLUS) automaticky objeví jako nový tarif operátora "GTS".

  Tarif uložený v externím souboru s názvem začínajícím "T_" je univerzální a v programu ALLWIN TREND (PLUS) se objeví jako nový tarif nového operátora.

  (U novějších tarifů GTS Novera jsou již použity názvy začínající "T_".)

  Do adresáře programu ALLWIN TREND zkopírujte vždy pouze jeden externí soubor s tarify.
  Do adresáře programu ALLWIN PLUS můžete zkopírovat (a samozřejmě současně přiřadit vnějším linkám) libovolný počet externích souborů s tarify.

  Externí soubory s tarify přiřaďte jednotlivým vnějším linkám v konfiguraci programu ALLWIN PLUS nebo ALLWIN TREND.
  (konfigurace Vnějších linek - jednotlivě / operátor / tarif...)

   

  Programy ALLWIN PLUS/TREND v počítačových sítích

  Pro realizaci provozu programů ALLWIN TREND v počítačové síti jsme dříve využívali možnost přejmenování EXE souborů allwin (allwinr, allwin1).

  Způsob s přejmenováváním EXE souborů není příliš vhodný pro moderní operační systémy, zatěžuje provoz sítě, navíc zde nebylo možno bezpečně ohlídat toky dat.
  Z tohoto důvodu jsme přistoupili k vytvoření podpory pro síťová řešení formou INI souborů. INI soubory je možno využít u všech programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND od verze 13.09.

  Celý postup řešení provozu programů ALLWIN v síti s využitím INI souboru najdete v příslušném návodu.

   

  Instalace programů ALLWIN PLUS/TREND Central pro síť pobočkových ústředen

  Program ALLWIN (PLUS, TREND) je možno použít také jako centrální vyhodnocovací program pro větší počet pobočkových telefonních ústředen. Jednotlivé ústředny mohou být různých typů a mohou být umístěny v různých telekomunikačních obvodech.
  Centrální ALLWIN (PLUS, TREND) dodáváme ve dvou základních variantách:

  a) s přenosem záznamů o hovorech modemem
  b) s přenosem záznamů o hovorech po počítačové síti

  Pro variantu s přenosem záznamů modemem je potřeba dodržet u jednotlivých ústředen různé číslovací plány poboček a vnějąích linek.
  Pro variantu s přenosem záznamů po počítačové síti mohou být pobočky a vnější linky číslovány bez jakéhokoliv omezení.

  Pro žádnou z předchozích variant nelze použít běžně dodávaný program ALLWIN (PLUS, TREND). Je nutno objednat speciální verzi programu ALLWIN PLUS/TREND Central, která umožní zpracování záznamů z pobočkových ústředen různých typů.

   

  IP buffery PortStore

  Pro nastavení IP bufferu PortStore použijte program PS-SETUP.

  Pro provoz IP bufferu PortStore (pro přenos záznamů o hovorech z PortStore do počítače) použijte program ALLGet.

  Programy PS-SETUP a ALLGet (v základní verzi) jsou dodávány k zařízení PortStore zdarma...

   

  Polovodičové buffery TC 310

  Polovodičové buffery TC 310 se nastavují pomocí přepínačů u vstupního konektoru bufferu. Pro zajištění bezeztrátového přenosu doporučujeme nastavit na bufferu bezpečný režim pro přenos záznamů. Pro nastavení bezpečného přenosu musí být prvních 5 přepínačů v následujících polohách:

  ON, ON, OFF, ON, OFF, ??, ??, ??

  Poslední tři přepínače určují komunikační rychlost.
  Program ALLWIN TREND komunikující s bufferem TC 310 musí mít licenční číslo začínající písmenem "Q". (např. "Q123")
  Číslem licence je určen způsob komunikace programu ALLWIN TREND. Podobně pro spolupráci s bufferem Inoma musí mít číslo licence programu ALLWIN TREND na prvním místě písmeno "Y", pro buffery VP-2MT nebo VP-3MT musí být první písmeno "B".

   

  Změna způsobu komunikace programu ALLWIN TREND (ústředna x buffer)

  U programu ALLWIN PLUS je možno měnit způsob komunikace prostým přepnutím (po zadání přístupového hesla do konfigurace programu)

  Typ komunikace, pro kterou je vaše instalace programu ALLWIN připravena, je možno změnit.
  Užíváte-li běžnou verzi programu ALLWIN TREND pro přímou komunikaci s ústřednou a dodatečně si pořídíte polovodičový buffer TC 310, budete potřebovat změnit typ komunikace na bezpečný přenos záznamů s bufferem. K tomu spusťte instalaci běžného upgrade s parametrem:

  SETUP !Q

  Analogicky pro změnu pro buffer Inoma spusťte upgrade takto:

  SETUP !Y

  Používáte-li buffer a potřebujete jej např. z důvodu poruchy vyřadit, změňte typ komunikace:

  SETUP !Z, kde písmeno "Z" značí základní komunikaci s ústřednou

  U programu ALLWIN PLUS se změna způsobu komunikace provádí pouhou změnou základního nastavení programu!!!

   

  Program ALLGet - přenos záznamů z různých zařízení (IP buffer, Alcatel Omni, NetStar), NT servis

  Program ALLGet je distribuován jako nepovinný doplněk programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND pro speciální případy, které běžné verze programů ALLWIN nepostihují. Jednoduchou volbou z prostředí programu můžete spustit přenos záznamů z ústředny (IP bufferu, sériového buffreu, souboru apod.) jako NT servis.

  Program ALLGet se distribuuje vždy ke konkrétní licenci programu ALLWIN PLUS/TREND. (Nelze jej tedy "zkopírovat" k více různým licencím programů ALLWIN.)

  Program ALLGet umožňuje přenášet záznamy z více ústředen, bufferů apod. (třeba i různých typů) současně.

  Programy ALLGet distribuujeme v několika základních verzích:
  - ALLGet LIGHT (s jedním přípojným bodem, bez NT servisu)
  - ALLGet STANDARD (s jedním přípojným bodem, včetně NT servisu)
  - ALLGet NETWORK (s distribucí záznamů k většímu počtu pracovních stanic)
  - ALLGEt CENTRAL (přenos záznamů z většího počtu ústředen - i různých)

  Program ALLGet zkopírujte do adresáře k programu ALLWIN s licenčním číslem, pro který je určen. Při stisknutí klapky "Přenos dat" v programu ALLWIN bude spuštěn program ALLGet stejně jako v našem příkladu.

   

  Nastavení přenosu účtovacích řádků z ústředen NetStar

  Pro přenos dat z IP bufferu ústředny NetStar je nutno nejprve povolit otevření IP bufferu ústředny z IP adresy konkrétního počítače. V defaultu jsou všechny adresy zakázány.
  Povolit IP adresy pro stahování dat je možné pomocí programu Netstar Administrator, v položce Globální data – IP Buffery, kde je potřeba přidat IP adresu počítače, kterému chceme povolit tuto službu. Toto povolování provádí administrátor ústředny Netstar.

  Přenos dat z ústředny s využitím programu ALLGet
  Do adresáře, kde je instalován program ALLWIN PLUS/TREND zkopírujte soubor "allget.exe".
  (Program ALLGet je licenčně svázán s programem ALLWIN PLUS - pracuje tedy, jen pokud pracuje také ALLWIN PLUS.)
  Program ALLGet spusťte z programu ALLWIN PLUS stiskem tlačítka "Přenos dat".
  Nastavte IP adresu ústředny NetStar (port je stejně jako název souboru s daty nastaven automaticky).
  V programu ALLGet můžete nastavit způsob zahájení přenosu a jeho četnost, v případě potřeby můžete zvolit přenos záznamů jako "NT servis".

  Přenos dat z ústředny s využitím programu Comman
  Pokud nemáte program ALLGet, ale starší sw COMMAN, proveďte instalaci tohoto produktu na váš počítač podle návodu pro instalaci.
  V programu Comman je potřeba nastavit v terminálu jako zdroj NET a jako cíl FILE.
  Dále je potřeba zatrhnout „propojit start a cil“ aby se data ze síťového portu opravdu do souboru ukládala.
  Jméno souboru musí být DATA.NEW nebo D_*.TXT, adresář musí být shodný s tím, který je nastaven v ALLWINu v konfiguraci – parametry přenosu dat (je to poslední položka, přičemž nic jiného z této nabídky vás nezajímá).
  Dále v programu Comman nastavte pro síťovou komunikaci port 6830 (to je port, na který ústředna kopíruje záznamy o hovorech, pokud to má pro danou IP adresu povoleno).
  Program Comman nastavte do režimu klient bez protokolu (žádný protokol).
  Vyplňte IP adresu pobočkové ústředny.
  V Commanu můžete také nastavit přenos zahájit při spuštění.

   

  Zprovoznění komunikace sw ALCALOAD s pobočkovou ústřednou Alcatel

  Pro zprovoznění komunikace programu ALCALOAD s ústřednou Alcatel je vhodné přečíst návod k instalaci a obsluze.

   

  Přenos záznamů jako NT servis s využitím programu ALLNET

  Postup při instalaci ALLWIN společně se službou ALLNET:

 • nainstalujte ALLWIN (nejlépe do složky C:\ALLCOM\)
 • po instalaci programu ALLWIN ZKOPÍRUJTE do stejné složky soubory ALLSET.EXE a ALLNET.EXE.
 • programy ALLNET a ALLSET se dají spustit POUZE z programu ALLWIN...!
 • Spusťte ALLWIN - po kliknutí na menu (nebo na klávesu s ikonou) "Přenos dat" bude spuštěn program ALLSET v okně "Řízení služby ALLNET".
 • v okně ALLSET nastavte odpovidající COM-port, přenosovou rychlost, paritu atd. a cestu k souboru DATA.NEW (default="C:\ALLCOM\")
 • klikněte na klávesu "Instalovat" - ALLNET by měl odpovědět "Služba ALLNET byla úspěšně instalována do registru Windows"
 • klikněte na klávesu "Spustit" - měl by být zahájen přenos dat z ústředny do PC (tedy do souboru DATA.NEW)
 • v ALLWIN klikněte na menu (nebo klávesu) "Sledování provozu", v okně "SLEDOVÁNÍ" by měly být průběžně zobrazovány záznamy načítané z paměti ústředny...


 • Pokud vše proběhlo hladce až sem, nemusí již přenos dat nikdo obsluhovat, vše zařídí "registrovaná" služba ALLNET, která bude automaticky spuštěna vždy po startu WINDOWS, a to ještě před přihlášením (zadáním hesla) administrátora nebo jiného uživatele...

  Pozn.: Přenos dat lze případně nadále manuálně řídit (zastavovat/spouštět) přímo z programu ALLWIN, doporučujeme ovšem nechat řízení přenosu na službě ALLNET.

   

  Nastavení a provoz IP bufferu s využitím programu COMMAN

  Starší způsob nastavení a provozování IP bufferu PortStore s využitím programu COMMAN je popsán v následujícím návodu.

   

  Spuštění programu COMMAN jako NT servis

  Na základě občasných požadavků některých uživatelů programu Comman jsme upravili tento program pro fungování i jako NT servis.

  Jako NT servis může vlastně fungovat každá 32 bitová aplikace, která není závislá na interakci s obrazovkovým režimem.

  Po nainstalování balíčku cmmsrv.exe nebo cmmsrv.zip naleznete další instrukce v souboru ntservis.txt společně s potřebnými programy umístěnými v adresáři, do kterého jste program nainstalovali.

  Tento balíček lze použít pro demo i upgrade.

  Hlavním důvodem spojeným s požadavkem spustit program Comman jako NT servis bývá jeho spuštění po restartu počítače, dříve než je zadáno jméno a heslo uživatele.

  Toto lze provést zcela jednoduše tak, že v "Naplánovaných úlohách" toto jméno a heslo vyplníte předem poté co vyberete režim pro spuštění - "Při spuštění počítače".

   

  Obslužné programy pro starší typy polovodičových bufferů

  Buffer SBF buffer_sbf.zip.

  Buffer VP2MT, VP3MT buffer_vp.zip.

   

  Sestavovací/Propojovací poplatky a objemové slevy

  Programy ALLWIN PLUS mohou pracovat s objemovými slevami operátorů (od verze 17.01) a s propojovacími poplatky operátorů (od verze 17.07).

  Do externích tarifních souborů mohou být přidány údaje, které definují jak objemové slevy (zvláštní odstavec v externím tarifním souboru), tak i propojovací poplatky (nový údaj v každém řádku ceníku).

  Podívejte se na příklad použití objemových slev a jejich zadávání v externím tarifním souboru.

  Podívejte se na příklad použití sestavovacích/propojovacích poplatků a jejich zadávání v externím tarifním souboru.

   
  ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
  tel.: 233 320 517, 233 324 003
  mobil: 602 805 252
  e-mail: info@allsoft.cz
  Poslední aktualizace:
  1. února 2016