NOVINKY

E-mailová adresa pro příjem novinek:
  29.6.2009 Webové rozhraní k programům ALLWIN PLUS
Pro zvýšení uživatelského komfortu jsme pro vás připravili webové rozhraní k programům ALLWIN PLUS.
Pokud potřebujete, aby k záznamům o telefonních hovorech měl přístup větší počet osob (samozřejmě vždy pod unikátním heslem podle konkrétního oprávnění), je sada ALLWIN WEB určena přesně pro vás.
Sada ALLWIN WEB je složena z programu ALLWIN PLUS a webového rozhraní ALLWEB. Webové rozhraní ALLWEB je možno dokoupit i k již provozovaných programům ALLWIN PLUS.
Jednotliví uživatelé si mohou zobrazit záznamy o svých hovorech v internetovém prohlížeči bez nutnosti instalace programu ALLWIN PLUS na vlastním počítači, mohou kontrolovat a označovat např. soukromé hovory apod..
Bližší informace o sadě ALLWIN WEB, stejně jako o samotném webovém rozhraní ALLWEB a jejich cenách, naleznete na našich stránkách www.allsoft.cz.
V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat na našich mailových adresách nebo telefonních číslech.
  29.6.2009 Nová adresa provozovny ALL.COM - software
Vážení partneři a zákazníci,
oznamujeme vám, že s platností ode dne 29.6.2009 jsme přestěhovali hlavní provozovnu společnosti ALL.COM - software, s.r.o. na adresu Cukrovarnická 19, 162 00 Praha 6. Telefonní linky zůstávají v platnosti. Těšíme se další spolupráci...
tým pracovníků ALL.COM - software, s.r.o.
  4.6.2009 Vyřizování objednávek - ALL.COM - software, s.r.o.
Vážení obchodní partneři,
v nedávné době jsme automatizovali systém vyřizování objednávek našich tarifikačních programů ALLWIN PLUS a jejich hardwarových doplňků.
V souvislosti s tím žádáme všechny naše dealery a uživatele našich produktů, aby objednávky posílali na naši e-mailovou adresu: info@allsoft.cz. Objednávky zaslané faxem napříště nebude možno přijímat a vyřizovat. Děkujeme za pochopení.
  25.8.2008 programy ALLWIN PLUS - zrušení padesátihaléřů
Vážení uživatelé programů ALLWIN,
připravili jsme pro vás novou verzi programů ALLWIN PLUS, která reaguje na zrušení padesátihaléřů od 1. září 2008.
Uživatelé programů ALLWIN PLUS zakoupených nebo autorizovaných před dobou kratší než jeden rok, mohou stáhnout upgrade ZDARMA z našich stránek. Ostatní uživatelé mohou upgrade objednat podle platného ceníku.
;--------------------------------------------------
;Jako další novinku jsme připravili verzi tarifikačních programů ALLWIN PLUS také pro ústředny Panasonic TDE - s komunikací přes síťové rozhraní.
;--------------------------------------------------
;Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech 233 324 003 nebo 233 320 517.  
  6.6.2008 Úprava ceníků upgrade ALLWIN
1. června 2008 proběhly úpravy ceníku upgrade programů ALLWIN, týkající se starších verzí.
Bližší informace naleznete v našich cenících na adrese www.allsoft.cz/cenikall.php.
  26.5.2008 Testovací verze programu ALLWIN PLUS
Programy ALLWIN PLUS můžete zcela zdarma provozovat v testovacím režimu.
Nabízíme dvě varianty testovacího provozu:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varianta 1
Nainstalujte si instalaci programu ALLWIN PLUS, umístěnou v sekci download našich stránek.
Bez jakéhokoliv kontaktování naší společnosti můžete tuto instalaci používat neomezeně dlouho s tím, že v každém pátém řádku je volané číslo nahrazeno textem označujícím testovací verzi programu.
- Tato verze je vhodná pro vyzkoušení činnosti programu v různých prostředích a konfiguracích softwaru a hardwaru.
"- Tato verze není určena pro vyzkoušení, jak přesně program ALLWIN PLUS provádí vyúčtování hovorného, protože záznamy označené ""test"" jsou z vyhodnocení vyloučeny."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varianta 2
Nainstalujte si instalaci programu ALLWIN PLUS, umístěnou v sekci download našich stránek (stejná jako u varianty 1).
Po instalaci kontaktujte naše pracovníky s požadavkem o zaostření této instalace pro testovací účely. Naši pracovníci vám nainstalovaný program zaostří na 21 dnů. V tomto období bude program pracovat scela shodně jako ostrá verze.
- Tato verze je vhodná pro ověření, jak přesně program ALLWIN PLUS provádí vyúčtování hovorného.
  11.4.2008 Optimalizace telefonického provozu
Uživatelé tarifikačních programů řady ALLWIN se ptají, za kolik jsme schopni jim zpracovat návrh na optimalizaci telefonického provozu. Dobrá zpráva:
Uživatelům aktuálních verzí programů ALLWIN TREND nebo ALLWIN PLUS poskytujeme v současné době tuto službu ZCELA ZDARMA.
Pro tuto optimalizaci si od klienta vyžádáme soubory se záznamy o telefonických spojeních, ty potom podle našich metodik zpracujeme a navrhneme optimální řešení.
  3.4.2008 Kompatibilita programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND
Mnoho uživatelů programů ALLWIN TREND se ptá, zda - pokud si pořídí přechod na program ALLWIN PLUS - budou moci zpracovávat také záznamy o hovorech přenesené z ústředny do počítače ještě programem ALLWIN TREND.
Na tento dotaz existuje jednoznačná odpověď:
Programy ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND jsou vzájemně kompatibilní.
Pro uživatele to znamená, že pokud přejde z programu ALLWIN TREND na ALLWIN PLUS, bude moci i nadále používat původní konfiguraci poboček a vnějších linek a samozřejmě bude moci zpracovávat i dříve přijaté záznamy o hovorech.
  28.1.2008 Omni PCX Enterprise - rozlišení příchozích hovorů v programech ALLWIN PLUS
Programy ALLWIN PLUS od verze 18.01 rozlišují vyzvednuté a nevyzvednuté příchozí hovory také pro ústředny Omni PCX Enterprise (podle hodnot v položkách WaitingDuration a EffectiveCallDuration).
Zobrazení a výběrové filtry: http://www.allsoft.cz/omnipcx.php.
Bližší informace vám rádi podáme na telefonních číslech naší společnosti nebo zašleme e-mailem.
  15.1.2008 Přenos programu ALLWIN PLUS na nový počítač
Tarifikační programy ALLWIN PLUS velmi často přežijí životnost vašeho počítače. Jak tedy přenést program ALLWIN PLUS na nový počítač a to včetně zachování konfigurace a všech záznamů?
Pokud byl program ALLWIN PLUS řádně registrován a zaostřen na základě obdrženého autorizačního klíče, není nic snazšího.
Jednoduše zkopírujte celý adresář, v němž je ALLWIN PLUS instalován, do nového počítače. Tak budou na nový počítač přeneseny všechny - do okamžiku výměny počítače přijaté a vyhodnocené - záznamy o hovorech a také všechny vaše konfigurační údaje (nastavení tarifů, konkrétních volaných čísel a individuálních nastavení) včetně parametrů přenosu vaší pobočkové ústředny.
V nastavení přenosových parametrů je potřeba zkontrolovat pouze číslo sériového portu vašeho nového počítače, na který připojíte kabel vedoucí k pobočkové ústředně. To může být na novém počítači jiné, než bylo původní.
"Chcete-li spouštět přenos záznamů automaticky ihned po zapnutí nového počítače, vytvořte v seskupení ""Po spuštění"" zástupce s parametrem zvoleného sériového portu."
Například: c:/allcom/allwin.exe com1
"Program ALLWIN PLUS nezapisuje žádné informace do registrů počítače, takže prostým zkopírováním ""zaostřené"" aplikace je celý přenos programu na nový počítač dokončen."
  5.11.2007 Nové tarify v programech ALLWIN PLUS, ALLWIN TREND
Připravili jsme nové tarify pro programy ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND.
Doplnili jsme zejména tarify Excelent operátora Telefónica O2.
Tarify dodáváme oprávněným uživatelům našich tarifikačních programů formou externích tarifních souborů, které je možno uživatelsky editovat (například při s operátorem dohodnuté individuální slevě pro volání do některých směrů).
Seznam tarifů zpracovaných formou externích souborů najdete na našich stránkách, pod odkazem Download - Externí tarify.
  22.10.2007 Nový model IP bufferu PortStore - pro tarifikaci pobočkových ústředen
Do prodeje jsme uvedli nový model IP bufferu PortStore.
"Na rozdíl od staršího ""plechového"" modelu je tento v plastovém pouzdře, a celé nastavení se provádí speciálním programem, který dodáváme v ceně IP bufferu."
Není již nutno přepínat režim bufferu pomocí DIP přepínačů.
Obslužný a nastavovací program PS setup je nyní součástí programu ALLGet.
Program ALLGet je navíc možno spouštět přímo z tarifikačního programu ALLWIN PLUS.
Uživatel tak ovládá nastavení i provoz zařízení PortStore z jediného místa, společného s místem pro provádění tarifikace.
  4.10.2007 Robustní řešení tarifikace pro významné zákazníky
Nová aplikace pro evidenci hovorů je určena zejména pro větší klienty s vybudovanou síťovou infrastrukturou, portálem, intranetem apod..
"Aplikaci ""Robustní řešení tarifikace pro významné zákazníky"" vytváří společnost ALL.COM - software, s.r.o. (kterou dlouhodobě znáte jako dodavatele tarifikačních programů řady ALLWIN) společně se společností BCV s.r.o. ."
Společné zkušenosti pracovníků obou společností umožnily vznik aplikace, která významně přesahuje dosavadní náhledy na tarifikační software. Na adrese
http://www.allsoft.cz/txt/tarifikace_portal.pdf
naleznete popis konkrétní aplikace, určené pro zákazníka ze státní správy. Zabývá se evidencí, spravováním a vystavování záznamů o soukromých hovorech na portálu podle přístupových práv jednotlivých uživatelů.
Aplikaci lze samozřejmě upravit podle konkrétních požadavků jednotlivých uživatelů. 
  7.8.2007 Tarifikace ALLWIN PLUS pro Cisco Call Manager
Připravili jsme speciální verze programů ALLWIN PLUS pro vyhodnocení hovorného pro Cisco Call Manager.
Ceny ALLWIN PLUS pro Cisco Call Manager jsou shodné s cenami ALLWIN PLUS pro běžné pobočkové ústředny a jsou závislé na počtu telefonních poboček, které jsou programem ALLWIN PLUS zpracovávány.
Demoverzi programu ALLWIN PLUS pro Cisco Call Manager si vyžádejte na tel: 233324003 nebo na e-mailu info@allsoft.cz.
  16.7.2007 Tarifikační programy ALLWIN PLUS a poplatky za sestavení hovoru
Tarifikační programy ALLWIN PLUS mají od verze 17.07 možnost pracovat se sestavovacími (propojovacími) poplatky operátorů.
V praxi to znamená, že do externích tarifních souborů je přidána položka, ve které je možno pro každé pásmo zadat poplatek za sestavení hovoru.
(Použití této položky není povinná pro uživatele, kteří sestavovací/propojovací poplatek neužívají.)
Příklad vytvoření a použití sestavovacích poplatků najdete na adrese http://www.allsoft.cz/podpora.php#14.
 
 
ALL.COM - software, s.r.o., Cukrovarnická 19, 162 00 Praha 6
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 380 616, 602 413 467, 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
30. června 2009