KONEKTORY
PRO SÉRIOVOU
KOMUNIKACI RS232

Většina pobočkových telefonních ústředen používá pro sériový přenos záznamů o hovorech konektory CANON. Tyto konektory mohou být v provedení 9 PIN nebo 25 PIN, MALE (nože) nebo FEMALE (dírky).

Sériové konektory CANON na ústřednách mohou být 9 PIN i 25 PIN, MALE i FEMALE. Na počítačích jsou však vždy typu MALE (nože).

Protože pobočkové ústředny používají rozdílné (a různě zapojené) sériové konektory, je nutno pro každý typ ústředny použít správný typ sériového kabelu.

STANDARDNÍ RS232
KONEKTORY CANON

Cannon 25
 PIN  SIGNÁL POPIS
1 SHIELD Shield Ground
2 TXD Transmit Data
3 RXD Receive Data
4 RTS Request to Send
5 CTS Clear to Send
6 DSR Data Set Ready
7 GND System Ground
8 CD Carrier Detect
9-19 N/C -
20 DTR Data Terminal Ready
21 N/C -
22 RI Ring Indicator
23-25 N/C -

Cannon 9
 PIN  SIGNÁL POPIS
1 CD Carrier Detect
2 RXD Receive Data
3 TXD Transmit Data
4 DTR Data Terminal Ready
5 GND System Ground
6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request to Send
8 CTS Clear to Send
9 RI Ring Indicator

SIGNÁLY
NA KONEKTORECH
CANON RS232

Signály na sériovém rozhraní můžeme rozdělit na datové (TxD a RxD), a ovládací (DTR, DSR, RTS, CTS).

Abychom přenesli záznamy z pobočkové ústředny do počítače, musíme bezpodmínečně vždy propojit PIN TxD na ústředně s PINem RxD na počítači. Tím je zajištěn jednosměrný přenos dat ve směru ústředna - počítač.
Spolu s propojenou zemí (PINy GND) máme tak nejjednodušší dvoužilový kabel pro propojení ústředna - počítač.

Velký počet pobočkových ústředen vyžaduje jako požadavek pro odeslání záznamů nastavit na PINu DSR úroveň "1". K tomuto účelu je propojen PIN DSR ústředny s PINem DTR počítače.

Není-li možno propojení DSR ústředna/DTR počítač provést (nedostatek žil v kabelu apod.), je možno s podobným účinkem propojit DTR a DSR přímo na ústředně. Ústředna si tak vysílá příkaz pro odeslání záznamů trvale sama. V tomto případě je však nutno počítat s tím, že záznamy jsou v takovém případě odesílány vždy, bez ohledu na připravenost příjemce.

Některé typy pobočkových ústředen vyžadují jako požadavek na vyslání záznamů nastavit logickou "1" na RTS/CTS. Také u této varianty je možno provést propojení přímo na pobočkové ústředně.

Pro některé typy pobočkových ústředen je potřeba předat žádost o přenos záznamů datovou cestou. Pro tyto typy ústředen je nutno propojit také Rxd ústředny s TxD počítače.


 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016