KABELY

 
Zapojení sériových kabelů pro pobočkové ústředny
Panasonic: KX-T 61610, KX-T 123210, KX-TD 1232CE, KX-TD 816CE
ústředna Canon 25PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

1 --------------------------------------------------- 1
2 --------------------------------------------------- 3 (2)
3 --------------------------------------------------- 2 (3)
4 nezapojen
5+6 ------------------------------------------------ 20 (4)
7 ---------------------------------------------------- 7 (5)
20 -------------------------------------------------- 5+6+8 (7+6+1)
Panasonic KX-TDA 30, 100, 200...
ústředna Canon 9PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

3 --------------------------------------------------- 3 (2)
2 --------------------------------------------------- 2 (3)
5 --------------------------------------------------- 7 (5)
6 --------------------------------------------------- 20 (4)
4 --------------------------------------------------- 6 (6)
Panasonic KX-T, KX-TD - minimální počet žil*
ústředna Canon 25PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

2 --------------------------------------------------- 3 (2)
5+6 --------------------------------------------------- 20 (4)
7 --------------------------------------------------- 7 (5)

* Při použití tohoto zapojení je nutno počítat s tím, že vysílání dat z ústředny není hadrwarově zastavováno (například při vypnutém osobním počítači).
Panasonic KX-TA, KX-TDA - minimální počet žil*
ústředna Canon 9PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

3 --------------------------------------------------- 3 (2)
6+8 --------------------------------------------------- 20 (4)
5 --------------------------------------------------- 7 (5)

* Při použití tohoto zapojení je nutno počítat s tím, že vysílání dat z ústředny není hadrwarově zastavováno (například při vypnutém osobním počítači).
Alphatel: M-line, T-line, CT-line
ústředna Canon 9PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

3 --------------------------------------------------- 3 (2)
5 --------------------------------------------------- 7 (5)
6 --------------------------------------------------- 20 (4)
2 --------------nutné pro T-set--------------- 2 (3)
2N: Ateus 420, Ateus 420 model 96, Delta, Omega
ústředna Canon 9PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

2 --------------------------------------------------- 2 (3)
3 --------------------------------------------------- 3 (2)
5 --------------------------------------------------- 7 (5)
7 --------------------------------------------------- 5 (8)
8 --------------------------------------------------- 4 (7)
Ericsson: BP 150
ústředna - spec. konektor --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

2 --------------------------------------------------- 6+8 (6+1)
6 --------------------------------------------------- 3 (2)
8 --------------------------------------------------- 20 (4)
9 --------------------------------------------------- 7 (5)
10 ------------------------------------------------- 2 (3)
Lucent /AT&T/: Partner Plus, Merlin Legend
ústředna RJ45 8/8 --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

6 --------------------------------------------------- 2 (3)
5 --------------------------------------------------- 3 (2)
4 --------------------------------------------------- 7 (5)
2+3 spojeno na straně ústředny
Siemens: Hicom 112/118/150 (s redukcí Siemens)
ústředna Canon 9PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

2 --------------------------------------------------- 3 (2)
4+6 spojeno na straně ústředny
7+8 spojeno na straně ústředny
5 --------------------------------------------------- 7 (5)
Siemens: Hicom 150 Office, HiPath 37x0
ústředna Canon 25PIN/M --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

3 --------------------------------------------------- 3 (2)
2 --------------------------------------------------- 2 (3)
6 --------------------------------------------------- 20(4)
7 --------------------------------------------------- 7 (5)
Siemens: HiPath 35x0, 33x0
ústředna Canon 9PIN/F --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

2 --------------------------------------------------- 3 (2)
3 --------------------------------------------------- 2 (3)
4 --------------------------------------------------- 20(4)
6 --------------------------------------------------- 7 (5)
Tesla UE: (všechny typy)
ústředna Canon 25PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

2 --------------------------------------------------- 2 (3)
3 --------------------------------------------------- 3 (2)
1+7 ----------------------------------------------- 7 (5)
                spojeno na straně počítače  5+4 (7+8)

Uvedená zapojení kabelů jsou shodná jak pro připojení ústředny k PC,
tak pro připojení ústředny k bufferům TC 310, SBF a VP-xMT

Zapojení dvoukanálové proudové smyčky DUHA (verze DTR/DSR, 25PINF-25PINM)
proud. smyčka u ústředny --- proud. smyčka u počítače 25PIN
Obr. 1
2 ---------------------------------------------------- 14
14 -------------------------------------------------- 2
5 ---------------------------------------------------- 17
17 -------------------------------------------------- 5
12 -------------------------------------------------- 25
25 -------------------------------------------------- 12
9 ---------------------------------------------------- 22
22 -------------------------------------------------- 9

Poznámka 1:

Mezi proudovou smyčku na straně ústředny a ústřednu není potřeba vkládat žádný kabel - pouze pro ústředny s konektorem CANON 9PIN vložte redukci 1:1 ze 25 PIN na 9 PIN.

Pro ústředny Panasonic s konektorem CANON 25 PIN Female je nutno vložit redukci 25 PIN Male na 25 PIN Male 1:1 ovšem s klemou mezi PINem 5 a 6 na straně ústředny.

Zapojení této redukce - mezi ústředny Panasonic s konektorem CANON 25 PIN F a proudovou smyčkou:

ústředna ------------------------------ proud. smyčka
Obr. 2
2 ---------------------------------------------------- 2
3 ---------------------------------------------------- 3
5+6 ------------------------------------------------ 6
20 -------------------------------------------------- 20

Poznámka 2:

Mezi proudovou smyčku na straně počítače a počítač není potřeba vkládat žádný kabel - pouze pro počítače se sériovým portem 9PIN vložte redukci 25PIN na 9PIN zapojenou 1:1.

Mějte na paměti, že zapojíte-li proudovou smyčku podle obrázku 1, toto zapojení samo provede potřebné křížení signálů - sériový laplink.

Kabel mezi buffer VP-xMT a počítač
buffer VP-xMT konektor RJ11 4x4 --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

1 --------------------------------------------------- 3 (2)
2+3 ----------------------------------------------- 7 (5)
4 --------------------------------------------------- 2 (3)
Kabel mezi buffer TC 310 a počítač
buffer TC 310 Canon 9PIN --- počítač Canon 25PIN (9PIN)

1 --------------------------------------------------- 8 (4)
2 --------------------------------------------------- 2 (3)
3 --------------------------------------------------- 3 (2)
4 --------------------------------------------------- 6 (1)
5 --------------------------------------------------- 7 (5)
6 --------------------------------------------------- 20 (-)
7 --------------------------------------------------- 5 (8)
8 --------------------------------------------------- 4 (7)
9 --------------------------------------------------- 22 (9)
 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016