Pro informace, jak nastavit nové přípojné body a jejich parametry stiskněte "Nastavení...".

Pro návrat na vyobrazení programu ALLWIN PLUS stiskněte "X" vpravo v ikoně ALLGET.