Tarifikační programy ALLWIN WEB (ALLWIN PLUS s webovým rozhraním ALLWEB)
(pro Windows 98, NT, 2000, Milenium, XP a Vista)


Základní popis:

 • Pro držitele platné licence tarifikacniho software ALLWIN Plus jsme připravili novinku - softwarový doplněk ALLWEB, který umožňuje přístup uživatelů poboček telefonní ústředny k záznamům o jejich telefonických spojeních prostřednictvím webového rozhraní, obvykle přes vnitřní podnikovou síť, lze ovšem zajistit i přístup z libovolného počítače připojeného k internetu. Jednou z výhod tohoto řešení je mj. to, že data společná pro celou ústřednu, ani jiná část tarifikačního sw, nemusí být uživatelům zpřístupňována jakožto sdílené soubory či složky apod.
 • Přístup jednotlivých uživatelů k datum je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem, každý může přistupovat pouze k datum příslušejícím k jeho pobočce (případně skupině poboček), data jiných uživatelů jsou pro něj nepřístupná.
 • Podmínkou pro funkci ALLWeb je pouze dostupnost počítače, na němž je vlastní software ALLWeb nainstalován a spuštěn (dále jen "server"), přes konkrétní ip adresu a TCP port z počítačů jednotlivých uživatelů ("klientů") ve vnitřní sítí, případně odkudkoli z internetu.
 • Vlastní přístupová oprávnění uživatelů spravuje administrátor software prostřednictvím jednoduchého grafického rozhraní spouštěného na serveru, kde je kromě ALLWeb instalován též ALLWin.

Princip funkce:

 • ALLWeb je napojen na datovou základnu tarifikacniho sw ALLWIN a zpřístupňuje ji uživatelům ústředny (resp. zpřístupňuje jen tu její část, ke které mají oprávnění).
 • Pro činnost ALLWEB není potřeba, aby na počítači, na němž je instalován byl spuštěn jiný serverový software, ALLWeb sám o sobě funguje jako web-server, je ovšem určen jen a pouze pro účel přístupu klientů k tarifikacnim datům, není tedy žádným způsobem zneužitelný pro jakýkoli jiný neautorizovaný přístup k souborům a datum serveru, množina jeho funkci je přesně omezena pro potřeby tarifikace.
 • Na serveru je ALLWeb spuštěn jako služba pod systémovým účtem, po nakonfigurování oprávnění a dalších vlastností není potřeba jej jakkoli obsluhovat, parametry pro výběr tarifikacnich dát si zadávají sami vzdáleně připojení klienti.
 • Na klientských počítačích/stanicích není potřeba žádný speciální software, rozhraním klienta pro přístup k tarifikacnim datum je jakýkoli standardní webový prohlížeč (MS internet explorer, Opera, Firefox aj.)
 • Po připojení k serveru, tzn. zadání jeho adresy (ať už jmenné nebo číselné) a případně ještě čísla TCP portu (není nutné, pokud je ALLWeb spuštěn na portu 80) do adresniho řádku webového prohlížeče, je klient prostřednictvím standardního přihlašovacího dialogu vyzván k zadání jména a hesla a následně mu ALLWeb pošle a prohlížeč zobrazí stránku, kde zadá filtry pro výběr tarifikacnich dat (tj. především sledované období, případně další výberová kritéria). Uživatel pak z této stránky odešle svůj požadavek, na jehož základě ALLWeb vygeneruje tabulku s obvyklým podrobným rozpisem jednotlivých telefonních spojení.

Distribuce:

 • Sadu programů ALLWIN WEB dodáváme jako novou instalaci - t.j. sw ALLWIN PLUS s webovým rozhraním ALLWEB.
 • Webové rozhraní je také možno dokoupit ke stávajícím programům ALLWIN PLUS od verze 19.xx.
 • Ceny všech variant sad ALLWIN WEB nebo samotných webových rozhaní ALLWEB najdete v našem ceníku.

Rozšířené možnosti:

 • Kromě samotného zobrazování záznamu o telef. spojeních a souhrnných informací o počtu spojení, celkových provolaných částkách atd. je v ALLWeb možno zapnout též interaktivní označování případně kontrolu označení soukromých/služebních hovorů samotnými klienty (tuto možnost může admnistrátor klientům individuálně povolit/zakázat nastavením úrovně oprávnění). Toto rozšíření může být vítaným vylepšením tarifikace pro ústředny, které přímou možnost označovat soukromá spojení nemají, ale i pro ty, které takovou možnost mají, ji může vhodným způsobem doplnit.
 • Administrátor může kromě základních oprávnění pro jednotlivé pobočky zřizovat též hromadná přístupová oprávnění (tzn. napr. pro více poboček), obvykle ve shodě se zařazením poboček do skupin v konfiguraci vlastního tarifikacniho software ALLWin.

Připravujeme:

 • K nejpotřebnějším základním funkcím současné verze doplňků ALLWeb připravujeme další rozšíření uživatelského komfortu, napr. export uživatelem vybraných dat (výstupních sestav) do .pdf nebo .xls souboru, možnosti třídění výstupních sestav (podobně jako v prostředí tarifikacniho sw ALLWIN), jistě se postupem času objeví i další podněty pro vylepšení uživatelských funkcí.
 • K nejpotřebnějším základním funkcím současné verze doplňků ALLWeb připravujeme další rozšíření uživatelského komfortu, napr. export uživatelem vybraných dat (výstupních sestav) do .pdf nebo .xls souboru, možnosti třídění výstupních sestav (podobně jako v prostředí tarifikacniho sw ALLWIN), jistě se postupem času objeví i další podněty pro vylepšení uživatelských funkcí.
 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016