NÁVOD PRO INSTALACI PROGRAMU ALLWIN PLUS

Před započetím instalace programu ALLWIN PLUS si přečtěte tento návod.

Máte-li instalaci programu ALLWIN PLUS na instalačním CD, opište si nejprve z tohoto CD číslo licence. Číslo licence budete potřebovat pro autorizaci programu.
(Máte-li instalační soubor stažený z internetu, pokračujte v instalaci i bez přiděleného licenčního čísla.)
spusťte soubor allwin_setup.exe
na monitoru uvidíte základní instalační nabídku s číslem licence "TEST"
ponechte licenci TEST, zvolte adresář pro instalaci a potvrďte tlačítkem "Další"
zvolte ústřednu, pro kterou chcete program ALLWIN PLUS využít, zvolte požadovaný (objednaný) počet poboček a potvrďte tlačítkem "Další"
zadejte jméno nebo název firmy a potvrďte tlačítkem "Další"
vyberte místo (lokalitu) instalace a potvrďte tlačítkem "Další"
zaškrtněte, zda chcete vytvořit zástupce na plochu a potvrďte tlačítkem "Dokončit"
přečtěte si licenční ujednání, potvrďte souhlas a stiskněte tlačítko "Konec"
objeví se okno O programu (ALLWIN SETUP)
změňte typ instalace z "TEST" na "OSTRÁ", vyplňte číslo licence (15xxx) a zvolte typ komunikace (přímá, buffer...)
proveďte registraci programu ALLWIN PLUS odesláním "Zákaznického listu" na přednastavený e-mail
obratem (v pracovní době) dostanete autorizační klíč pro zaostření vaší licence programu ALLWIN PLUS
Poznámka: 
nemáte-li možnost odeslat zákaznický list e-mailem, je možno jej zaslat faxem, nebo předat "autorizační značku" telefonicky
Poznámka: 
pokud jste nestihli provést autorizaci a program se automaticky přepnul do základního rozhraní, stiskněte spodní lištu základní ikony pro návrat do okna "O programu"