FAQ - nejčastějí kladené otázky a problémy

Březen 2007:

Jak nejlépe provozovat program ALLWIN PLUS v počítačové síti, kdy je na jednom PC prováděno stahování záznamů a na jiném PC vyhodnocení hovorného?

  Pro realizaci provozu programů ALLWIN TREND v počítačové síti jsme dříve využívali možnost přejmenování EXE souborů allwin (allwinr, allwin1).
 • Způsob s přejmenováváním EXE souborů není příliš vhodný pro moderní operační systémy, zatěžuje provoz sítě, navíc zde nebylo možno bezpečně ohlídat toky dat. Nové verze programů ALLWIN TREND a všechny programy ALLWIN PLUS umožňují jiné řešení.
 • Z tohoto důvodu jsme přistoupili k vytvoření podpory pro síťová řešení formou INI souborů.
 • INI soubory je možno využít u všech programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND od verze 13.09
 • Celý postup řešení provozu programů ALLWIN v síti s využitím INI souboru najdete v příslušném návodu

Únor 2007:

Jak nejlépe provozovat program ALLWIN PLUS v počítačové síti, kdy je na jiném PC prováděno stahování záznamů a na jiném vyhodnocení hovorného?

  Pro realizaci provozu programů ALLWIN V počítačové síti jsme dříve využívali možnost přejmenování EXE souborů allwin (allwinr, allwin1).
 • Způsob s přejmenováváním EXE souborů není příliš vhodný pro moderní operační systémy, zatěžuje provoz sítě, navíc zde nebylo možno bezpečně ohlídat toky dat.
 • Z tohoto důvodu jsem přistoupili k vytvoření podpory pro síťová řešení formou INI souborů.
 • INI soubory je možno využít u všech programů ALLWIN PLUS a ALLWIN TREND od verze 13.09
 • Celý postup řešení provozu programů ALLWIN v síti s využitím INI souboru najdete v příslušném návodu

Prosinec 2006:

Je možno nějakým způsobem opakovaně vyčíst záznamy z ústředen Alcatel po IP rozhraní?

  Pro čtení záznamů o hovorech z IP rozhraní ústředen Alcatel používáme sw ALCALOAD:
 • v adresáři, kde je ALCALOAD instalován (zpravidla podřízený adresář programu ALLWIN) je umístěn soubor AlcaLoad.ini
 • soubor AlcaLoad.ini můžete při (dodržení pravidel popsaných v jeho záhlaví) upravit v textovém editoru
 • pro opakované čtení již jednou načtených záznamů jsou důležité dvě položky: FileName a FileTime
 • chcete-li vyčíst starší data (která jste například ve svém počítači nedopatřením smazali a víte, že jsou stále uložena v pobočkové ústředně Alcatel) změňte v AlcaLoad.ini název souboru, ve kterém se v ústředně data nacházejí, a dále čas a datum těchto záznamů
 • při dalším spuštění program Alcaload naváže spojení s ústřednou a načte požadavané záznamy o hovorech

Listopad 2006:

Jsou k dispozici nějaké testovací verze programu ALLWIN PLUS?

  Máme tři možnosti testování programu ALLWIN PLUS:
 • a) časově neomezená testovací verze, kdy jsou náhodná volání označena test...
 • b) 21 denní verze, bez jakéhokoliv zkomolení záznamů
 • c) 90 denní verze, opět bez jakéhokoliv zkomolení záznamů
Všechny verze je možno zprovoznit instalačním souborem staženým z webu www.allsoft.cz.
 • Bez zadaného klíče pracuje program ALLWIN PLUS ve verzi a).
 • Se zadaným klíčem pracuje program ve verzi b) nebo c) (nebo také v ostré verzi) podle toho, jaký klíč je přidělen.
 • Klíč obdrží uživatel na základě vyplněného (a na naší adresu odeslaného) zákaznického listu.

  Jak se v programech ALLWIN PLUS nastavuje přechod z letního času na středoevropský a naopak?

 • Programy ALLWIN PLUS (stejně jako programy ALLWIN TREND) využívají údaje o čase, který poskytuje pobočková ústředna uživatele. V ojedinělých případech, kdy pobočková ústředna údaj o datumu a/nebo čase neposkytuje, doplní programy ALLWIN tyto údaje ze systémového datumu a času počítače.
 • Pro zobrazení správného údaje o čase v programech ALLWIN PLUS nastavte správně časový údaj na pobočkové ústředně a ve vašem počítači.
 • V programech ALLWIN PLUS není nutno v souvislosti s přechodem na letní či zimní čas nic nastavovat.

  Jsou programy ALLWIN PLUS schopny pracovat s větším počtem externích tarifních souborů současně?

 • Může nastat případ, že uživatel má dohodnuto s operátorem (či více operátory) několik individuálních cenových plánů (tarifů).
 • V takovém případě může program ALLWIN PLUS použít větší počet externích tarifních souborů současně.
 • Tuto možnost má program ALLWIN PLUS na rozdíl od programu ALLWIN TREND, který pracoval pouze s jediným externím tarifním souborem.
 • Taková situace může nastat zejména v případě, že uživatel má na pobočkové ústředně připojeny GSM brány různých operátorů a potřebuje jim přiřadit v programu ALLWIN PLUS odpovídající tarif.

  Říjen 2006:

  Jak je v programech ALLWIN PLUS zajištěna aktualizace tarifních tabulek (cenových plánů) poskytovatelů telefonického připojení?

 • Programy ALLWIN PLUS jsou distribuovány vždy se základním souborem aktuálně platných tarifů jednotlivých operátorů.
 • Pokud uživatel nenajde v interním seznamu tarifů ten, který používá, může přímo vyplněním formuláře na našem webu požádat o zaslání konkrétního tarifu zpracovaného formou externího tarifního souboru.
 • Po dobu jednoho roku od zakoupení programu ALLWIN PLUS (příp. ALLWIN TREND) nebo od zakoupení autorizačního upgrade těchto programů, má uživatel právo na dodání standardních tarifů ZDARMA.
 • V případě, že uživatel má s operátorem dohodnutý individuální tarif, zpracujeme jej obratem po obdržení potřebných podkladů. Cena za zpracování individuálního tarifu se pohybuje od 400,- do 800,- Kč.

 •  
  ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
  tel.: 233 320 517, 233 324 003
  mobil: 602 805 252
  e-mail: info@allsoft.cz
  Poslední aktualizace:
  1. února 2016