Nyní můžete použít
více než jeden
zákaznicky upravený
ceník operátora.
Např. současně
Eurotel pro GSM brány
a Český Telecom
pro pevné linky.


Distribuce programů
ALLWIN PLUS
po internetu
nebo na CD.


- zákaznické listy
- info "o programu"
- centra (skupiny skupin)

Tarifikační programy ALLWIN PLUS pro evidenci a vyhodnocení telefonického provozu pobočkových ústředen
(pro Windows 10, 8, Vista, XP, NT, 2000, 20xx Server, Millenium, 98, 95)

 • Tarifikační programy ALLWIN PLUS slouží pro finanční a statistické vyhodnocování telefonického provozu pobočkových telefonních ústředen, jejich jednotlivých linek, poboček nebo skupin poboček.
 • Programy ALLWIN PLUS umožňují vystavovat doklady související s provozem pobočkových telefonních ústředen (účtenky, souhrnné účty a faktury za uskutečněné hovory) včetně souhrnných přehledů o provozu.
 • Programy ALLWIN PLUS zajišťují bezchybný přenos záznamů o jednotlivých hovorech z ústředny do počítače a jejich uložení na pevný disk počítače.
 • Možnost dodání programů ALLWIN PLUS společně s polovodičovými buffery s kapacitou 1 600 až 48 000 záznamů o hovorech.

Programy ALLWIN PLUS:

 • jsou 32 bitové a jsou tedy určeny pro činnost v prostředí Windows XP, Windows 200x, Windows NT, 2000, Milenium a Windows 98/95
 • program ALLWIN PLUS obsadí cca 2 MB prostoru na pevném disku počítače
 • sběr dat je možno zahájit automaticky při zapnutí počítače (v seskupení "Po startu") nebo stiskem příslušné klávesy přímo v prostředí programu ALLWIN PLUS
 • pro tiskové výstupy používá program ALLWIN PLUS tiskárny nakonfigurované ve Windows
 • univerzální instalace pro všechny typy podporovaných ústředen
 • jednoduchá instalace a obsluha
 • vzájemná kompatibilita programů ALL.COM, ALLWIN.EXE, ALLWIN´2000, ALLWIN TREND a ALLWIN PLUS
 • vyhodnocení hovorného podle 16 kHz impulsů operátora vnejších linek nebo pseodotarifikací s možností doúčtování rozdílu od skutečné ceny
 • velmi rychlé třídění dat a provádění výpočtů
 • program umožňuje zadání odlišných parametrů pro vyhodnocení u jednotlivých poboček (příplatky k ceně za puls, paušální příplatek pro pobočky nebo jejich skupiny), pro kombinaci různých provozovatelů veřejné telefonní sítě - každá linka může mít jiného provozovatele, jiný tarif a jiný způsob účtování hovorného (16 kHz impulsy, pseodotarif, mobilní síť GSM)
 • sběr dat může probíhat současně s jinou činností počítače
 • česká, slovenská, anglická a německá jazyková mutace verze s českými nebo slovenskými tarifními tabulkami
 • možnost dodání společně s polovodičovými buffery TC 310 s kapacitou 1 600 až 48 000 záznamů o hovorech
 • možnost dodání společně se síťovými buffery HW (vstup z ústředny RS 232, výstup TCP-IP 2MB)
 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016