FAQ - nejčastějí kladené otázky a problémy

Červen 2002:

Jak jsou ochráněny záznamy o hovorech v případě nepřístupnosti vzdáleného síťového disku, na který jsou data ukládána v běžném provozu programem ALLWIN 2000 ?

- Program ALLWIN 2000 ukládá data tam, kam je nasměrován v konfiguraci. V tomto případě jde o vzdálený síťový disk.
- Pokud tento disk (nebo adresář) není přístupný, začne program ALLWIN 2000 ukládat data do vlastního adresáře, ve kterém je sám nainstalován (a o kterém tak ví bezpečně, že existuje a že je přístupný).
- Po obnovení spojení se vzdáleným diskem je nutno data nasbíraná do místního adresáře přesunout do toho vzdáleného. (Nejjednodušší je vzít z místního adresáře soubor DATA.OLD a ten pod názvem DATA.NEW přesunout do vzdáleného adresáře.
- Dejte prosím pozor, aby nebyl přenos dat v provozu při této operaci...
- Nemusíte mít obavy, že některé hovory by se vyhodnotily dvakrát - program je proti tomu ošetřen a shodné záznamy vyřazuje.

Květen 2002:

Je možno nastavit větší počet poskytovatelů telefonického připojení na jednu vnější linku (např. pro případ GSM brány s větším počtem SIM karet)?

- V konfiguraci "Vnější linky-instalace", "Jednotlivě" zvolte konkrétní linku.
- U zvolené linky zadejte do položky "provozovatel" jako poskytovatele připojení "CT+" (na dotaz "neznámý provozovatel" odpovězte "zavést")
- Máte-li na této lince např. GSM bránu se třemi SIM kartami (EuroTel, Paegas, Oskar) zadejte jejich tarifní pásma (program služeb) např. takto:
"CT+e08p06o04", (na velikosti písmen nezáleží).
E je kód pro EuroTel (E08=Business+Týden)
P je kód pro Paegas (P06=Diamant+nonstop)
O je kód pro Oskar (O04=Dohoda s Oskarem)

Číslice za kódem určuje pořadí zvoleného tarifu podle konfiguračních tabulek programu ALLWIN 2000. (Po zavedení operátora s názvem začínajícím šifrou "CT+" se tato pořadová čísla objeví u názvu programu služeb mobilních operátorů v menu "Konfigurace-tarify, ceníky".)

Podle voleného čísla pak program určí (ve shodě s LCR GSM brány) přes kterou SIM kartu byl hovor proveden a přiřadí hovoru odpovídající cenu z tarifních tabulek."


Duben 2002:

Je možno v programu ALLWIN 2000 nastavit jako providera telefonického spojení firmu ALIATEL volenou přes 0800xxxxxx?

Zadejte v "Konfiguraci" - "Vnější linky - instalace", "Jednotlivě" jako operátora vnějších linek firmu ALIATEL. V "Uživatelském seznamu" zadejte předčíslí, kterým se na ALIATEL dovoláváte (0800XXXXXX). Jako místo volání zadejte k tomuto předčíslí (0800xxxxxx) znak "=". Tím bude celé předčíslí vynecháno a pro vyhodnocení budou uvažovány pouze číslice vytáčené za tímto předčíslím. Místní hovorné bude tarifováno podle tarifů Českého Telecomu.


Připravujete pro září upgrade programů ALLWIN 2000 na nový číslovací plán?

22. září 2002 dojde ke změně číslovacího plánu telefonní sítě České republiky. Pro tuto situaci připravujeme upgrade, který si budou moci uživatelé programů ALLWIN 2000 (nebo jejich autorizačních upgradů) do stáří jednoho roku stáhnout z našich webových stránek ZDARMA. Ostatním dodáme autorizační upgrade za ceny podle našeho ceníku.

 
ALL.COM - software, s.r.o., Milady Horákové 845/96, 170 00 Praha 7
tel.: 233 320 517, 233 324 003
mobil: 602 805 252
e-mail: info@allsoft.cz
Poslední aktualizace:
1. února 2016